Prijevodi s ovjerom

Prijevodi s ovjerom sudskog tumača imaju pravnu valjanost, a uključuju:

Ovjerene prijevode osobnih dokumenata

rodni list, vjenčani list, potvrda o slobodnom bračnom stanju, smrtovnice, vozačke dozvole, putovnice, osobne iskaznice, svjedodžbe, diplome, itd.

Ovjerene prijevode sudskih dokumenata

razni sudski spisi, rješenja, odluke, tužbe, presude, zapisnici, punomoći, itd.

Ovjerene prijevode dokumentacije trgovačkih društava

izjave o osnivanju, izvodi iz sudskih registara, poslovni i financijski planovi, godišnja i financijska izvješća, trgovački i kupoprodajni ugovori, natječajna dokumentacija, ponude, narudžbe, itd.

Ovjerene prijevode dokumentacije stručnih tekstova

razna tehnička dokumentacija, tekstovi iz područja raznih djelatnosti: medicina, veterina, farmaceutika, ekonomija, strojarstvo, elektrotehnika, itd.

Reference:

 • Angolsko veleposlanstvo u Beču
 • Bc Institut za oplemenjivanje kukuruza
 • Brazilsko veleposlanstvo u Zagrebu
 • Elcon, d.o.o. – proizvodnja kabelskih setova za automobilsku industriju
 • Ina, d.d. – naftna industrija
 • Inetec – Institut za nuklearnu tehnologiju
 • Janssen Cilag, Zagreb – farmaceutska industrija
 • Marangoni, d.o.o. – proizvodnja opreme za distribuciju i kontrolu električne energije
 • MUP
 • NK Dinamo
 • NK Imotski
 • NK Zaprešić
 • Portugalsko veleposlanstvo u Zagrebu
 • Sudovi