TANJA TARBUK, prof

Sudski tumač za portugalski i španjolski.
Jezične i prevodilačke radionice.
Turističko vođenje na portugalskom, španjolskom i hrvatskom jeziku.

Tatjana Tarbuk - Curriculum Vitae

SUDSKI TUMAČ

Bićanićeva 42
10000 Zagreb
tel: 091 7684 514
e-mail: tanja.tarbuk@gmail.com

Udruga 01ABCentar

za jezik, kulturu i turizam

tel: 091 7684 514

art radijatori